ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་དེད་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་ད་ལོར་སླར་ཡང་ཕྱི་ལ་བྲོས་པའི་མི་སྣ་ལྔ་བཅུའི་འབྲེལ་ཡོད་ཁུངས་སྣེ་སྤྱི་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-07ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད