ནོར་སྲིད་པུའུ་ཡི་སྡེ་ཁག་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་དབང་མ་རྩའི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྣོན་པའི་ཡིག་ཆ་བཀྲམ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-07ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད