ཧྲང་ཧའེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཆིང་ཏའོ་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལྟེ་གནས་སྤྱོད་འགོ་བརྩམས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-07ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད