ཝང་དབྱང་གིས་ཁོང་གོ་པུའུ་དང་ཝུ་ཀན་ཏ། ཁེན་ནི་ཡཱ་བཅས་ལ་དངོས་སུ་མཛའ་བརྩེའི་འཚམས་འདྲི་གནང་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-07ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད