ཧི་མ་ལ་ཡ22རྟགས་ཅན་ཀྱི་ཐོན་འབབ་མཐོ་བའི་སོན་ཁྱབ་འདལ་གཏོང་ཚུལ་འགྲེམ་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-07ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད