ཀྲུང་དབྱང་བྲོས་བྱོལ་རྗེས་འདེད་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གིས་ད་ལོར་བྲོས་པའི་མི་སྣ་50ཡི་འབྲེལ་ཡོད་ཁུངས་སྣེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-07ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད