རང་རྒྱལ་གྱིས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱོ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱས་རྗེས་གཟེངས་རྟགས་ཐོག་མ་གནང་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-08ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད