རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་གཏུག་རྟོག་ཞིབ་ཚན་ཆུང་གཉིས་པས་མཚོ་སྔོན་དུ་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-08ཡོང་ཁུངས། 央视网

མཉམ་སྤྱོད