དམངས་ཡོངས་མཉམ་དུ་ཞུགས་པའི་མཚོ་སྔོན་བོད་ལུགས་ས་གདན་འགྲེམ་ཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-08ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད