རང་རྒྱལ་གྱིས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱོ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱས་རྗེས་གཟེངས་རྟགས་ཐོག་མ་གནང་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-08ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད