ཆིང་ཏའོ་ཡིས་རྒྱ་མཚོའི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་དང་གསར་གཏོད་སྒོ་འབྱེད་བྱས་པས་སྐྱེ་སྟོབས་རྒྱས་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-08ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད