ཞི་ཅིན་ཕིང་ཧྲང་ཧའེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཆིན་ཏའོ་རྩེ་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་བསུའི་གསོལ་སྟོན་ནང་ཞུགས་པ་མ་ཟད་ཤིས་ཚིག་འབུལ་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད