དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་ཁྱབ་ཁོངས་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནམ་ཐང་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-09ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད