༢༠༡༨ལོའི་མཐོ་རྒྱུགས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་རྒྱུགས་ལེན་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་མཇུག་བསྒྲིལ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད