ཆིན་ཏའོ་རྩེ་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུ་མང་པོས་ཧྲང་ཧེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་མཉམ་ལས་དོ་སྣང་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད