ཆིང་ཏའོ་རྩེ་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ཧྲང་ཧེའི་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཇུས་ཆེན་འགོད་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད