རང་ལྗོངས་གྱི་སློབ་ཆེན་ཐོན་པའི་སློབ་མའི་ལས་ཞུགས་རོགས་དངུལ་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་པས་ཀུན་གྱི་བྱ་གཞག་གཏོད་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ཐུབ་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-09ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད