ཆིན་ཏའོ་མཐོ་རིམ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོས་ཧྲང་ཧེའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས་ཧྲང་ཧེའི་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྣེ་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་བསྟན།

སྤེལ་དུས། 2018-06-10ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད