ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཆིན་ཏའོ་རྩེ་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་འབྲེལ་ཡོད་བྱེད་སྒོའི་ནང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད