ཧི་མ་ལ་ཡ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱབ་སྤེལ་རིག་གཞུང་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལྟ་སྐོར་འཚམས་འདྲི་ཚོགས་པས་ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་དུ་ལྟ་སྐོར་དང་སྤེལ་རེས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད