ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གླིང་གི་རྟོག་ཞིབ་ཚོ་ཆུང་གིས་སི་ཁྲོན་དུ་གནོད་རྗེས་བསྐྱར་སྐྲུན་དང་གནོད་ཁུལ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཚུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད