ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧའེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཆིང་ཏའོ་རྩེ་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆུང་བའི་གྲོས་མོལ་ལ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-11ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད