ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་གོ་དང་ཨུ་རུ་སུ། སོག་པོ་བཅས་ཀྱི་གཙོ་བདག་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་བཞི་པར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-11ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད