ཧྲང་ཧེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཁོངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་པས་མཉམ་དུ་གསར་འགོད་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-11ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད