ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཆིན་ཏའོ་མཐོ་རིམ་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕྱི་ཕྱོགས་མགོ་ཁྲིད་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-11ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད