ཧྲང་ཧེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཁོངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་པས་མཉམ་དུ་གསར་འགོད་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-11ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད