རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧའེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཆིན་ཏའོ་མཐོ་རིམ་གྲོས་ཚོགས་སྟེང་གི་གསུང་བཤད་ལ་གདེང་འཇོག་མཐོན་པོ་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད