ཆེ་དགྲ་ལྷས་བོད་དང་མཚོ་སྔོན་བཟོ་ལས་གླིང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་འདུའི་ཐོག་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད