རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱིས་འོ་མའི་ལས་རིགས་དར་རྒྱས་སུ་བཏང་སྟེ་འོ་ཟས་ཀྱི་རྒྱུ་སྤུས་དང་བདེ་འཇགས་སྐུལ་བའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་དཔར་ནས་བཀྲམ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད