གནས་སྐོར་དང་ཞིང་ལས་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པ་དེ་ཞིང་སྡེ་དར་སྤེལ་གྱི་སྒུལ་ཤུགས་སུ་གྱུར།

སྤེལ་དུས། 2018-06-12ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད