རང་ལྗོངས་ཀྱིས་མཐོ་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐར་གྲངས་འདྲི་རྟོག་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད