རྔ་བ་ཁུལ་གྱིས་༢༠༡༨ལོའི་མིན་ཅང་གཙང་པོ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ལས་ཀའི་སྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད