རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ལས་ཐིང་གིས་འོ་རྫས་ལས་རིགས་དར་རྒྱས་བཏང་ནས་འོ་རྫས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཉེན་མེད་ཁག་ཐེག་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་ཞེས་པ་དཔར་ནས་བཀྲམ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད