མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཧི་ནན་རྫིང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་དྲིལ་སྒྲོག་བྱ་འགུལ་སྤེལ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-13ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད