ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གདན་ཞུ་ལྟར་པོ་ལི་ཝེ་ཡའི་ཙུང་ཐུང་གིས་རང་རྒྱལ་དུ་འཚམས་འདྲི་མཛད་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-13ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད