ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གདན་ཞུ་ལྟར་པོ་ལི་ཝེ་ཡའི་ཙུང་ཐུང་གིས་རང་རྒྱལ་དུ་འཚམས་འདྲི་མཛད་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-13ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད