དཀར་མཛེས་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་༢༠༡༨ལོའི་ཁུལ་དཔོན་གཞུང་སྒྲུབ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-14ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད