མི་རིགས་བསྐྱར་དར་གྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོ་ཚའོ་ཡོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་བཤད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-14ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད