རང་ལྗོངས་ཀྱི་འགྲེམས་ཞུགས་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཨེ་ཤི་ཡ་ལྷོ་མའི་འགྲེམས་ཚོགས་ཀྱི་སྟེགས་བུ་བརྒྱུད་ཐོན་རྫས་ཁྱབ་གདལ་བཏང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-19ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད