མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཐོག་པེ་ཅིང་གིས་ཚོགས་སྒྲིག་རྣམ་པའི་སློབ་གསོའི་བོད་སྐྱོར་བྱས་ཚུལ་བཀོད་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-22ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད