ཞི་ཅིན་ཕིང་འཛམ་གླིང་དབུ་བཞུགས་ལག་བསྟར་དཔོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གྲལ་སྒོར་མཐོ་རིམ་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-22ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད