ལིས་ཁི་ཆང་གིས་མཛད་སྒོ་སྤེལ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་ཙུང་ལིས་རང་རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲི་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་མཛད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-22ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད