ཀྲུང་གོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཕེལ་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པའི་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པ་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕྱིན།

སྤེལ་དུས། 2018-06-23ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད