ས་གཤིས་གནོད་འཚེའི་བབ་བསྟུན་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནོད་སེལ་རྒུད་འཕྲིའི་འདུ་ཤེས་ཇེ་དྲག་གཏོང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-23ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད