བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱིས་གཙང་པོ་སྐོར་ཞིབ་ལས་ཀར་ཞིབ་བཤེར་དང་ཨར་ལས་གཙོ་བོ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཚུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-23ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད