རང་རྒྱལ་གྱིས་སྨན་རྫས་གསར་བ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚོང་རར་འགྲེམ་པའི་འགྲོ་ལུགས་སྟབས་བདེ་ཅན་དུ་བཏང་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-23ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད