མུ་ལིས་མིའོ་རིགས་གླུ་དབྱངས་འདུ་ཚོགས་འཚོགས་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རིག་གནས་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-23ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད