སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཁུལ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་ལྟ་བུའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ས་ཁུལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-24ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད