ཚོགས་སྒྲིག་རྣམ་པའི་སྨན་བཅོས་བོད་སྐྱོར་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་འོག་མངའ་རིས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་པོ་བྱུང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-24ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད