ཡོ་རོབ་མནའ་འབྲེལ་གྱིས་དངོས་སུ་ཨ་མེ་རི་ཁའི་ཐོན་རྫས་ལ་ཁྲལ་བསྡུ་ཁ་སྣོན་བྱེད་མགོ་བརྩམས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-24ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད